Untitled Document
2       4       3       1

D. Kwiatkowski : M. Marcinkowski : F. Wroniszewski : F. Syska


Dawid Kwiatkowski

Skrzypce

Ur 07.12.1978 r. w Zielonej Górze. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat u prof. Stanisława Hajzera, następnie kontynuował ją w klasie skrzypiec Anny Tułasiewicz w Zielonej Górze. W roku 2002 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie skrzypiec Ireny Żarnowskiej. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych, otrzymał m.in.:

  • III miejsce w XV Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze (1989 r.),
  • I miejsce w Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi (1993 r.),
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu (1993 r.),
  • IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze (1993 r, 1996 r.),
  • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi ( 1996 r.),
  • tytuł Laureata w Makroregionalnych Przesłuchaniach klas skrzypiec i altówki w Poznaniu (1997 r.),

Ponadto, brał udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Skrzypcowych doskonaląc swój warsztat m.in. u W. Wiłkomirskiej, K. Węgrzyna, J. Dvarionasa, M. Ławrynowicza, A. Grudnia. Od 2002 r. pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a od 2007 r. również jako pedagog w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Współpracuje także z Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczna „PRO ARTE”, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Zielonogórską Orkiestrą Symfoniczną.