2    Pierwotnie pomysłodawcą powstania zespołu (1999r.) był Filip Wroniszewski.W obecnym składzie kwartet występuje od sierpnia. 2010r. Wśród muzyków tworzących zespół są laureaci konkursów solowych oraz kameralnych, absolwenci akademii muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy. Kwartet prowadzi ożywioną działalność artystyczną koncerując na terenie Polski oraz za granicą. Na swym koncie posiada liczne nagrania realizowane w studio Polskiego Radia oraz transmisje telewizyjne dla TVP. Muzycy współpracują z czołowymi wykonawcami reprezentującymi nurty muzyki poważnej, pop i rock. Zespół w repertuarze posiada dzieła wielkich mistrzów muzyki klasycznej: J.Haydna, W.A.Mozarta, D.Szostakowicza, A.Borodina i wielu innych.

    W roku 2009 muzycy nawiązali ścisłą współpracę z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni oraz jego dyrektorem - Agnieszką Brzezińską. Zaowocowało to powstaniem Fryderyk Chopin Quartet - zespołu w nowej koncepcji, który od tej pory zajmuje się głównie prezentowaniem twórczości kompozytorów polskich m.in. F.Chopina, nadając jego znakomitej muzyce kameralnego kolorytu. Zespół ewoluuje wciąż szukając świeżych brzmień, co powoduje, że ich interpretacje dotychczas dobrze znanych utworów nabierają niecodziennego wyrazu. W związku z ciekawym repertuarem prezentowanym przez kwartet, odnosi on liczne sukcesy koncertując w Polsce i poza jej granicami.